КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ,

С настоящата покана Управителният съвет на КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ (КЕО) - гр. София на основание чл.26, ал.1 и ал.2 ЗЮЛНЦ във връзка с чл.25, ал.1 и ал.2 от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание на КЕО, което ще се проведе на 08.06.2017г. (четвъртък) от 11.30ч. на адрес: гр. София, ул."Г.С.Раковски" № 96, ФНТС, етаж 2, зала № 2 "Проф. Иван Попов".

Прочети още ...